Elin & Jørgen Overby Kiel, Stjernevænget 8, 3320 Skævinge - Tlf 20683609/24470172 - email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vores hunde er DNA testet og er fri for nedarvede sygdomme som CCL*) og PLL**).


Ligesom de er undersøgt af specialuddannet dyrlæge og erklæret fri for arvelige øjensygdomme, bl.a. PRA***), som man endnu ikke kan DNA teste for.

Hundene er også røntgenfotograferet og undersøgt for Hoftedysplasi (HD)****).
Vi bruger kun hunde, der er bedømt A eller B.

Ved parring sikrer vi os, at hanhunden ligeledes er testet fri for ovenstående sygdomme og er HD A eller B


*)CCL: Sygdommen Canine Ceroid Lipofuscinosis er en sjælden, alvorlig og arvelig stofskiftelidelse, der forekommer hos bl.a. Tibetansk Terrier og flere andre racer. På grund af mangel på et bestemt enzym aflejres der affaldsprodukter fra stofskiftet i centralnervesystemet inkl. hjernen. Skaderne på hjernen viser sig først og fremmest i hundens adfærd: Frygt for kendte ting, problemer med synet, unormal gang og dårlig koordination, hyperaktivitet eller demens, og der kan ses krampeanfald. Der findes ingen kendt behandling mod CCL.


**)PLL: Primær Linseluksation er en forskydning af linsen. Ved total luksation kan linsen enten forskydes fremad og blive liggende foran iris, bagud, eller blive siddende fast i pupilåbningen. PLL skyldes antageligt bristninger i de tynde fibre som holder linsen på plads i øjet. PLL opfattes som arvelig, fordi det er en medfødt defekt, som gør at fibrene gradvist svækkes og til slut brister. Det er en smertefuld sygdom, der ender med at gøre hunden blind. Behandlingen består i enten at operere selve linsen ud eller bortoperere hele øjet. Valget afhænger af, hvor store skader der er på øjets andre strukturer.


***)PRA: Progressiv Retinal Atrofi er betegnelsen for en gruppe sygdomme, som angriber synscellerne i øjets nethinde. I nethinden er der to typer af synsceller; stavceller som er virksomme under dårlige lysbetingelser, og tapceller som er virksomme i dagslys og som desuden har ansvar for farvesyn. Forandringerne ved PRA kan skyldes, at synscellerne er fejludviklede fra starten og aldrig har fungeret normalt. I de fleste tilfælde er det dog sådan, at synscellerne starter med at være normalt udviklet. Først når hunden har en vis alder, begynder en fremadskridende ødelæggelse af synscellerne. Det er oftest stavcellerne, der ødelægges først, og derfor er natteblindhed et af de første symptomer på PRA. Gradvist vil også tapcellerne ødelægges, dagsynet forsvinder, og hunden bliver blind. Begge øjne angribes samtidig og i samme grad. Sygdommen udvikles gradvist og er ikke smertefuld. Der kan gå fra et til flere år, fra man mærker de første symptomer på nedsat mørkesyn, og til hunden er helt blind. Som følge af PRA udvikler mange hunde grå stær (katarakt) i linsen. Man kan ikke behandle PRA.


****) HD: Hofteledsdysplasi er en lidelse, hvor hofteleddet bliver ustabilt. Normalt passer lårbenets ledhoved nøjagtigt ind i hofteskålen i bækkenet, så der er en god tæt forbindelse. Men ved hofteledsdysplasi kan der under opvæksten udvikles ustabilitet, så hunden får smerter, når den bevæger sig. Lidelsen kan være arvelig, men der kan også være andre årsager til, at der udvikles HD.

 

Se evt. på Netdyredoktor.dk for yderligere forklaring.